Skip to main content


Górczyńska z Grupy Granica: Pojechaliśmy udzielać pomocy prawnej, a musimy ratować zdrowie i życie
https://krytykapolityczna.pl/kraj/granica-uchodzcy-bialorus-krawczyk-gorczynska/

3 people reshared this

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.