Skip to main content


Komitetu Nauk Prawnych PAN o rozstrzygnięciu TK z 7.10.2021 r.: wadliwe formalne, ignoruje stan prawny i wiedzę prawniczą, usiłuje legalizować bezprawne ingerencje w ustrój sądów
https://konstytucyjny.pl/komitetu-nauk-prawnych-pan-o-rozstrzygnieciu-tk-z-7-10-2021-r-wadliwe-formalne-ignoruje-stan-prawny-i-wiedze-prawnicza-i-usiluje-legalizowac-bezprawne-ingerencje-w-ustroj-sadow/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.