Skip to main content


Czy za uczestnictwo w Drodze krzyżowej organizowanej na terenie szkoły uczniowie otrzymują – jako zachętę do uczestnictwa – oceny z przedmiotów obowiązkowych prowadzonych przez wychowawców? – pytamy dyrekcji ZSOiT w Białymstoku
https://wolnoscodreligii.pl/2024/04/09/czy-za-uczestnictwo-w-drodze-krzyzowej-organizowanej-na-terenie-szkoly-uczniowie-otrzymuja-jako-zachete-do-uczestnictwa-oceny-z-przedmiotow-obowiazkowych-prowadzonych-przez-wychowawcow-pytamy-dy/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.