quitter.pl

Jacek Zimnik 2019-11-08 @7:00
https://pod.co/haloradio/jacek-zimnik-2019-11-08-7-00
Aktualności z kraju i zagranicy, wspólny przegląd wydarzeń - tego co już się dzieje i tego co dopiero się wydarzy. Porozmawiamy też z Januszem Płońskim o nadchodzącej wielkimi krokami, bo już 9.11, rocznicy zburzenia Muru Berlińskiego i podziałach - nie tylko tych dawnych na Berlin Wschodni i Zachodni, ale także o tym co dzieli nas współcześnie.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.