Skip to main content


Pytanie o „brak udziału” w religii w procesie rekrutacyjnym, przedkładanie rodzicom oświadczeń „nie wyrażam zgody” w miejsce wyrażenia życzenia udziału w religii/etyce; brak etyki w szkole – interwencja fundacji w SP nr 15 w Zabrzu
https://wolnoscodreligii.pl/2023/09/12/10872/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.