Skip to main content


Czy rekolekcje mogą odbywać się zamiast lekcji umieszczonych w planach zajęć? Czy szkoła może pytać kto nie będzie uczestniczył w rekolekcjach? Rekolekcje w szkołach – fundacja odpowiada na pytania
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/07/rekolekcje-pytania-odpowiedzi/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.