Skip to main content


Już sam mistrz Edmunt Niziurski pisał w proroczych słowach:

Zachodzi słońce nad wędzarnią krwawo
Słychać krzyk drobiu Więckowskiej nieświeży
Sezon skończony, żegnaj sławo
Na więziennej pryczy, zdesperowany Kaczyński leży...

Sposób na Alcybiadesa - Edmunt Niziurski (nieco dostosowany do wymogów współczesności)

#

@Mikolaj@Wojgx@Ivo@Czasy@LewicowyHub
Wizja Kaczyńskiego na więziennej pryczy...
To będzie piękny moment.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.