quitter.pl

Marta Grzywacz 2020-05-21 @17:00
https://pod.co/haloradio/marta-grzywacz-2020-05-21-17-00
Mówisz i masz. Spełniając życzenia słuchaczy, w najnowszej audycji Halo Historia, Marta Grzywacz i jej gość, reżyser Paweł Ferdek będą mówić o początkach Hollywood, fabryki snów, którą współtworzyli biedni emigranci z Krasnosielca pod Ostrołęką. Dziś już nikt nie pamięta czy nazywali się naprawdę Wrona, Varna, Varensky czy Wonsal, jak mówiły dokumenty okrętowe. Do historii filmu przeszli jako Warner Brothers, a potem Warner Bros twórcy filmowego imperium, producenci „Casablanki", „Olbrzyma", „Na wschód od Edenu".

W drugiej części programu przeniesiemy się cztery wieki wstecz do 21 maja 1674 gdy królem Polski został humanista, poliglota, bibliofil i zapalony geograf - Jan Sobiesk... show more

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.