Skip to main content


W niedzielnych wyborach prezydenckich w Polsce zamierzam oddać głos nieważny. Żaden kandydat na Prezydenta RP mi nie odpowiada.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.