quitter.pl

„Ilość partnerów tej pani trochę niezgodna z wychowaniem koz..je…ów”
https://krytykapolityczna.pl/kraj/miriam-shaded-przemoc-komentarz-maja-stasko/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.