quitter.pl

Nie wiem co gorsze – kolejna kadencja PiSu, czy dwubiegunowość władzy, polityka plemienna i głosowanie na mniejsze zło.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.