quitter.pl

DivMod Friendica
W skrócie: jeszcze więcej władzy dla Google i figa dla innych. Efektem ubocznym będzie być może mniejszy stopień śledzenia użytkowników końcowych, ale to raczej nie jest pewne.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.