quitter.pl

Konrad Szołajski 2020-01-12 @21:00
https://pod.co/haloradio/konrad-szoajski-2020-01-12-21-00
Temat: EDUKACJA W POLSCE – dlaczego ciągle musimy reformować system oświaty?
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”
Hetman Jan Zamoyski, wiek XVI
"Polacy o wykształceniu podstawowym i zawodowym okazali się silniejszym elementem społecznym niż cała wielka rzesza magistrów. Ci, którzy nie studiowali, nie mieli bowiem okazji zarazić się tak głęboko post-marksistowskim wartościowaniem i modnymi sloganami nowej lewicy. Ponieważ ostoją tego typu myślenia po latach PRL-u pozostały uniwersytety i środowiska opiniotwórcze, wychowankowie tych środowisk i ich satelici przesiąkli fałszywą ideologią w znacznie większym stopniu niż tak zwani ludzie prości."
prof. Andrzej Waśko, wiek X... show more

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.