Skip to main content


Referendum ma charakter plebiscytu wyraźnie sprzyjającego jednej opcji politycznej – apel organizacji społecznych do Przewodniczącego PKW
https://wolnoscodreligii.pl/2023/08/29/referendum-ma-charakter-plebiscytu-apel-organizacji-pkw/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.