Skip to main content


MAriusz Gzyl 2020-11-17 17:00-19:00
https://pod.co/haloradio/mariusz-gzyl-2020-11-17-17-00-19-00
Niezależnie od prognozy pogody, pasmo ekonomiczne Mariusza Gzyla upłynie pod znakiem słońca, a dokładniej - słonecznych paneli. ☀️☀️☀️ O zaletach i wadach fotowoltaiki, o wpływie energii odnawialnej na gospodarkę i przyszłości tej formy porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.