Skip to main content


Dyrekcja szkoły w Klembowie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku odbędzie się w kościele. Nie podano godziny rozpoczęcia „części oficjalnej” – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2023/08/31/10788/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.