quitter.pl

Tomek Konca 2020-04-07 @7:00
https://pod.co/haloradio/tomek-konca-2020-04-07-7-00
To będzie Prawdziwy dzień bobry czyli przyranek z potupem. Celebrujemy
poczwórnie: Światowy 🌍 dzień pracownika służby zdrowia 💉, dzień zdrowia 💊, dzień niewidzialnej pracy 👀 i dzień bobrów 🤎.
Goście: Dorota Bielska i Jarek Rebelinski czyli YouaArt, reżyserzy, artyści i arteterapeuci.
O Teatrze Forum, stworzonym przez brazylijskiego reżysera Augusto Boala i ich własnych działaniach pogadamy od 8.30.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.