Skip to main content


25 zł dziennie na utrzymanie. HFPC: pomoc socjalna dla osób oczekujących na ochronę międzynarodową w Polsce jest za niska
https://www.hfhr.pl/25-zl-dziennie/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.