Skip to main content


Kluczową kategorią młodej polskiej sztuki jest wrażliwość – to pierwsze pokolenie, które tak otwarcie nazywa emocje
https://krytykapolityczna.pl/kultura/sztuki-wizualne/jakub-majmurek-mloda-polska-sztuka-zacheta-rozmowa/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.