quitter.pl

„Zwolniony” lub „nieobecność usprawiedliwiona” w dzienniku elektronicznym ucznia, który nie został zapisany na lekcje religii to łamanie prawa
https://wolnoscodreligii.pl/2019/11/07/uczen-zwolniony-lub-nieobecnosc-usprawiedliwiona-w-dzienniku-ucznia-ktory-nie-zostal-zapisany-na-lekcje-religii-to-lamanie-prawa/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.