Skip to main content

Właśnie niedawno pożegnałam jedną taką co to była "koronosceptyczna" (szczepienia be, "plandemia", "kagańce" itp). Nie pomogło nawet sztuczne płuco w szpitalu w Berlinie. Nie było jak na pogrzeb pojechać nawet.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.