quitter.pl

Wojtek Krzyżaniak 2020-01-21 @15:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2020-01-21-15-00
Przeglądamy aktualności i wraz z Państwem bezlitośnie punktujemy wszystkie wpadki mainstreamu. Maszyna Słowiańskiej Szydery pod postacią Wojtka Krzyżaniaka bacznie patrzy i nie odpuszcza. Dzwońcie i piszcie Państwo

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.