Skip to main content


Święczkowski


Święczkowski, ty pisowski głąbie. Taki jesteś hardy? Atakujesz Lempart? Ona zostanie zapisana w historii jako bohaterka, a ty jako ostatnia gnida.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.