quitter.pl

Wojtek Krzyżaniak 2019-11-30 @21:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2019-11-30-21-00
Podsumowanie całego tygodnia szydery. A działo się wiele, więc będzie o czym gadać. Jest też dodatkowa okazja – są dziś Andrzejki, dlatego wspólnie z Państwa i naszym gościem Markiem Grabie będziemy wróżyć z wosku i skórki od jabłka.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.