Skip to main content


Poznań (Strzeszyn), dzwony kościoła rzymskokatolickiego biją ponad 60 razy dziennie, również o godz. 21, mieszkańcy czują się bezradni – list do fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2023/01/31/poznan-strzeszyn-dzwony-kosciola-rzymskokatolickiego-bija-ponad-60-razy-dziennie/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.