Skip to main content


Mariusz Rokos 2020-10-28 15:00
https://pod.co/haloradio/mariusz-rokos-2020-10-28-15-00
Dzisiaj w #:


Ekonomista dr Artur Bartosiewicz opowie o tym, jakie mogą być skutki strajków na tak dużą skalę oraz ile państwo może stracić na tym gospodarczo.


Z prof. Andrzejem Rzeplińskim porozmawiamy o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego oraz obecnym kształcie TK.


Krystyna Kacpura, dyrektorka
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, skomentuje stanowisko Kingi Dudy, które wystosowała w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego oraz trwającego strajku.


Zbigniew Stefanik przedstawi nam sytuację prawa aborcyjnego we Francji. Odpowie nam też na pytanie, czy we Francji szykuje sie lockdown.


Marta Lempart, przewodnicząca Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przedstawi, jak przebiega manifestacja.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.