quitter.pl

Jarosław Szczepański 2020-07-31 13:00
https://pod.co/haloradio/jarosaw-szczepaski-2020-07-31-13-00
28-go lipca minęła setna rocznica podziału Śląska Cieszyńskiego, regionu, który funkcjonował jako całość przez wiele setek lat. Zapraszamy na rozmowy o skutkach tego podziału.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.