Skip to main content


Wojtek Krzyżaniak 2020-09-19 21:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2020-09-19-21-00
Sobotnie #HaloWieczorem z red. Wojtkiem Krzyżaniakiem czyli wieczór szczery, słowiański i szyderczy! Rozmontowujemy paradoksy rzeczywistości i przegadujemy je wraz ze słuchaczkami i słuchaczami na naszej haloradiowej antenie.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.