quitter.pl

Opinia HFPC do projektu ustawy o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15
http://www.hfhr.pl/opinia-hfpc-do-projektu-ustawy-o-panstwowej-komisji-ds-wyjasniania-przypadkow-czynnosci-skierowanych-przeciwko-wolnosci-seksualnej-i-obyczajnosci-wobec-maloletniego-ponizej-lat-15/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.