Skip to main content


Wojtek Krzyżaniak 2020-09-21 10:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2020-09-21-10-00
Co red. Krzyżaniak robi w poniedziałki rano? Możecie go zapytać. Wiadomy zaś jest, że już o 10.00 stanie w szranki z rzeczywistością i będzie aż do 13.00 boksować się z absurdami za pomocą szczerej słowiańskiej szydery. Pamiętajcie, że Król Szydery jest tylko jeden!

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.