quitter.pl

Do ETPC trafia kolejna sprawa dotycząca wadliwego powołania sędziego do orzekania. HFPC kieruje opinię przyjaciela sądu i przedstawia genezę kryzysu konstytucyjnego w Polsce
http://www.hfhr.pl/do-etpc-trafia-kolejna-sprawa-dotyczaca-wadliwego-powolania-sedziego-do-orzekania-hfpc-kieruje-opinie-przyjaciela-sadu-i-przedstawia-geneze-kryzysu-konstytucyjnego-w-polsce/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.