Skip to main content


Adam Bysiek 2020-11-16 19:00-21:00
https://pod.co/haloradio/adam-bysiek-2020-11-16-19-00-21-00
Jak wygląda edukacja na odległość, co dzieje się podczas e-zajęć? Adam Bysiek w swojej audycji omówi coraz wyraźniej widoczne deficyty i wady w systemie edukacji w dobie pandemii. Posłuży się przy tym przykładami z nauczania z tego miesiąca i komentarzem ekspertki.

W drugiej części programu porozmawiamy o eskalacji napięć wokół strajku kobiet - represje wobec uczestników protestów przybierają na sile, więc zapytamy zaproszonych gości, w jakim kierunku to wszystko może zmierzać.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.