Skip to main content


Roman Kurkiewicz 2020-10-29 21:00
https://pod.co/haloradio/roman-kurkiewicz-2020-10-29-21-00
# z red. Kurkiewiczem. Porozmawiamy dziś o obywatelskości, o znaczeniu tego słowa i o obywatelskości w praktyce. Zastanowimy się też nad tym czy nie stała się w ostatnim czasie jedynie pustym frazesem.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.