quitter.pl

Tomasz Kowalczuk 2019-12-01 @21:00
https://pod.co/haloradio/tomasz-kowalczuk-2019-12-01-21-00
Dziś pierwszy grudnia. Zaś już za kilka dni dzień zwany mikołajkami. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o prezentach i Mikołaju z psychologiem dziecięcym Pawłem Jurasem.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.