Skip to main content


Roman Mańka 2020-11-17 21:00-23:00
https://pod.co/haloradio/roman-maka-2020-11-17-21-00-23-00
Potrzeba głębokiej sekularyzacji. Przestrzeń publiczna (w sensie instytucji, a nie motywów debaty publicznej) musi być wolna, nie tylko od religii, ale również od wszelkiej innej ideologii, od metafizyki. O tym i wiele więcej w dzisiejszej audycji Romana Mańki.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.