quitter.pl

Jacek Zimnik 2020-01-13 @21:00
https://pod.co/haloradio/jacek-zimnik-2020-01-13-21-00
Dziś w audycji red. Zimnika komentarze do bieżących wydarzeń politycznych. Gościem na naszych falach będzie dr Mirosław Oczkoś. Zapraszamy internautów i słuchaczy do udziału w dyskusji.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.