Skip to main content


Jerzy Nasierowski 2020-11-16 23:00-01:00
https://pod.co/haloradio/jerzy-nasierowski-2020-11-16-23-00-01-00
Jerzy Nasierowski w naszej wieczornej audycji porozmawia tym razem z Arturem Nowakiem, prawnikiem, autorem wywiadu rzeki z prof. Stanisławem Obirkiem, w której łączy watki autobiograficzne z głęboką refleksją nad tym, co dzieje się przez ostatnie lata z polskim Kościołem 

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.