quitter.pl

„Wzywamy MKiDN i IPN do potępienia aktów niszczenia i profanowania ukraińskich grobów”
https://krytykapolityczna.pl/kraj/wzywamy-mkidn-i-ipn-do-potepienia-aktow-niszczenia-i-profanowania-ukrainskich-grobow/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.