Skip to main content


Roman Kurkiewicz 2020-10-15 21:00
https://pod.co/haloradio/roman-kurkiewicz-2020-10-15-21-00
# z red. Kurkiewiczem, to pasmo poświęcone sprawom obywatelskim i ciekawym oddolnym inicjatywom społecznym. Czasem rozmawiamy o segregacji śmieci na sposób filozoficzny, innym razem czytamy książki, jednak nie tak po prostu, bo na rowerowym siodełku, w radiowym studiu…

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.