Skip to main content


Policja rekwiruje kredę i wzywa na przesłuchanie matki dzieci, które rysowały na chodniku w geście solidarności z uchodźcami
https://www.hfhr.pl/policja-rekwiruje-krede/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.