quitter.pl

Wojtek Krzyżaniak 2020-01-10 @15:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2020-01-10-15-00
Znudzeni zwykłymi przeglądami aktualności w komercyjnych stacjach❓❓❓
Mamy na to receptę – Wojtek Krzyżaniak i jego Szczera Słowiańska Szydera nadaje 15:00-17:00 wprost do Państwa odbiorników o aktualnościach z kraju i ze świata.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.