quitter.pl

Armen Mekhakyan 2020-01-12 @17:00
https://pod.co/haloradio/armen-mekhakyan-2020-01-12-17-00
Armen Mekhakyan na swojej kozetce, 17:00-19:00 gości Urszulę Nawrot – autorkę filmu #Umbra. Z artystką Armen porozmawia o zjawisku jakim jest #trauma. Zapraszamy do udziału w audycji. ⬇️
Niedziela, 12.01.2020, 17:00-19:00
Temat audycji: T R A U M A
UMBRA to alegoryczna opowieść o zagubieniu kobiety molestowanej seksualnie w dzieciństwie, odtwarzającej na nowo swoją traumę, próbującej wydostać się z tego błędnego koła. W sposób poetycki, poprzez symbolikę obrazu, muzykę i taniec reżyserka stara się dotrzeć do istoty stanu wewnętrznego bohaterki. Za sprawą transowości przenosi widza w sferę przeczuwania, a nie intelektualnej analizy. Trauma w znaczeniu klinicznym to bardzo obszerny temat, dlatego poświęcimy temu zagadnieniu więcej niż jedną audycję.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.