quitter.pl

Bart Staszewski 2020-04-07 @19:00
https://pod.co/haloradio/bart-staszewski-2020-04-07-19-00
Mirosław Wróblewski Dyrektor Zespołu Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO oraz Mikołaj Pietrzak, adwokat i dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o kryzysie wolności obywatelskich jakiego doświadczamy obecnie.
Będzie o niekonstytucyjnym zakazie przemieszczania się oraz narzędziu do inwigilacji ProteGO wymyślonym przez ministerstwo cyfryzacji.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.