quitter.pl

Wojtek Krzyżaniak 2020-09-15 10:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2020-09-15-10-00
Szydera przy wtorku czyli wtorek z szyderą, bo dzień bez szydery jest dniem straconym. Za mikrofonem niezastąpiony red. Wojtek Krzyżaniak. Wspólnie ze słuchaczami będzie wyrywał chwasty.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.