Skip to main content


Niestety tego typu komentarze będą się pojawiać. KUL to przyczułek instytucji kościoła rzymskokatolickiego, która brutalnie chce podporządkować nasze życie swojej bezwzględnej ideologii.


This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.