quitter.plWzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych – raporty o roli krajowych instytucji ochrony praw człowieka
http://www.hfhr.pl/wzmacnianie-praw-podejrzanych-i-oskarzonych-raporty-o-roli-krajowych-instytucji-ochrony-praw-czlowieka/

Państwa muszą zwalczać przemoc domową w dobie społecznej kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa
http://www.hfhr.pl/panstwa-musza-zwalczac-przemoc-domowa-w-dobie-spolecznej-kwarantanny-zwiazanej-z-pandemia-koronawirusa/

Stanowisko HFPC w sprawie projektu Ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.
http://www.hfhr.pl/stanowisko-hfpc-w-sprawie-projektu-ustawy-o-szczegolnych-zasadach-przeprowadzania-wyborow-powszechnych-na-prezydenta-rp-zarzadzonych-w-2020-r/Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z sytuacją w domach pomocy społecznej
http://www.hfhr.pl/helsinska-fundacja-praw-czlowieka-zwraca-sie-do-minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-zwiazku-z-sytuacja-w-domach-pomocy-spolecznej/


Zmiany w prawie wyborczym: trwała recepta na podważanie wyników wyborów – opinia HFPC do projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów prezydenckich
http://www.hfhr.pl/zmiany-w-prawie-wyborczym-trwala-recepta-na-podwazanie-wynikow-wyborow-opinia-hfpc-do-projektu-ustawy-o-szczegolnych-zasadach-przeprowadzenia-wyborow-prezydenckich/


HFPC zwraca się z pytaniem do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń odwiedzin w szpitalach pediatrycznych i na oddziałach dziecięcych
http://www.hfhr.pl/hfpc-zwraca-sie-z-pytaniem-do-ministra-zdrowia-w-sprawie-ograniczen-odwiedzin-w-szpitalach-pediatrycznych-i-na-oddzialach-dzieciecych/


Granice swobody wypowiedzi wobec aktywnie działających w przestrzeni publicznej przedstawicieli organizacji pozarządowych – opinia HFPC
http://www.hfhr.pl/granice-swobody-wypowiedzi-wobec-aktywnie-dzialajacych-w-przestrzeni-publicznej-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-opinia-hfpc/

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Sieci Obywatelskiej Watchdog w sprawie swobody wypowiedzi personelu medycznego
http://www.hfhr.pl/apel-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka-i-sieci-obywatelskiej-watchdog-w-sprawie-swobody-wypowiedzi-personelu-medycznego/

Wystąpienie organizacji społecznych do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji cudzoziemców w Polsce w kontekście epidemii koronawirusa
http://www.hfhr.pl/wystapienie-organizacji-spolecznych-do-ministra-spraw-wewnetrznych-w-sprawie-sytuacji-cudzoziemcow-w-polsce-w-kontekscie-epidemii-koronawirusa/
newer older

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.