quitter.plKonferencja prasowa KOS po ogłoszeniu uchwały ws. statusu sędziów powołanych przez nową KRS i możliwości ich orzekania.
http://www.hfhr.pl/konferencja-prasowa-kos-po-ogloszeniu-uchwaly-ws-statusu-sedziow-powolanych-przez-nowa-krs-i-mozliwosci-ich-orzekania/

Do ETPC trafia kolejna sprawa dotycząca wadliwego powołania sędziego do orzekania. HFPC kieruje opinię przyjaciela sądu i przedstawia genezę kryzysu konstytucyjnego w Polsce
http://www.hfhr.pl/do-etpc-trafia-kolejna-sprawa-dotyczaca-wadliwego-powolania-sedziego-do-orzekania-hfpc-kieruje-opinie-przyjaciela-sadu-i-przedstawia-geneze-kryzysu-konstytucyjnego-w-polsce/

ONZ rozpatruje sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach dziecka przez Białoruś. HFPC przygotowała raport w tej sprawie
http://www.hfhr.pl/onz-rozpatruje-sprawozdanie-z-wykonywania-konwencji-o-prawach-dziecka-przez-bialorus-hfpc-przygotowala-raport-w-tej-sprawie/

Wizyta studyjna urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Uzbekistanu
http://www.hfhr.pl/wizyta-studyjna-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-z-uzbekistanu/

Debata Helsińska „Tajne więzienia, tajne postępowanie, jawna (nie)odpowiedzialność – czego nadal nie wiemy o więzieniach CIA w Polsce?”
http://www.hfhr.pl/debata-helsinska-tajne-wiezienia-tajne-postepowanie-jawna-nieodpowiedzialnosc-czego-nadal-nie-wiemy-o-wiezieniach-cia-w-polsce/Petycja ws. zmiany zasad przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich. HFPC ponownie zwraca się do Senatu z wnioskiem o zmianę ustawy
http://www.hfhr.pl/petycja-ws-zmiany-zasad-przedluzania-pobytu-w-schroniskach-dla-nieletnich-hfpc-ponownie-zwraca-sie-do-senatu-z-wnioskiem-o-zmiane-ustawy/

Wadliwe powołanie sędziów zagraża praworządności. HFPC składa amicus curiae w sprawie Ástráðsson przeciwko Islandii
http://www.hfhr.pl/wadliwe-powolanie-sedziow-zagraza-praworzadnosci-hfpc-sklada-amicus-curiae-w-sprawie-astradsson-przeciwko-islandii/

Apel organizacji pozarządowych do władz Kirgistanu o powstrzymanie ataków na dziennikarzy, prawników i aktywistów
http://www.hfhr.pl/apel-organizacji-pozarzadowych-do-wladz-kirgistanu-o-powstrzymanie-atakow-na-dziennikarzy-prawnikow-aktywistow/Sprawa drukarza z Łodzi wraca na wokandę. HFPC chce, żeby zajął się nią unijny Trybunał Sprawiedliwości
http://www.hfhr.pl/sprawa-drukarza-z-lodzi-wraca-na-wokande-hfpc-chce-zeby-zajal-sie-nia-unijny-trybunal-sprawiedliwosci/


Granica Praw Człowieka / PRZEPRASZAMY Organizacje społeczne przepraszają uchodźców za łamanie praw człowieka przez polskie władze.
http://www.hfhr.pl/granica-praw-czlowieka-przepraszamy-organizacje-spoleczne-przepraszaja-uchodzcow-za-lamanie-praw-czlowieka-przez-polskie-wladze/


Konferencja prasowa: Polskie służby inwigilują bez kontroli. ETPC zażądał wyjaśnień od rządu
http://www.hfhr.pl/konferencja-prasowa-polskie-sluzby-inwigiluja-bez-kontroli-etpc-zazadal-wyjasnien-od-rzadu/

KONFERENCJA PRASOWA w związku z demonstracjami w obronie sędziów „Dziś Sędziowie – jutro Ty!”
http://www.hfhr.pl/konferencja-prasowa-w-zwiazku-z-demonstracjami-w-obronie-sedziow-dzis-sedziowie-jutro-ty/
newer older

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.