Skip to main contentKonferencja “Nowe perspektywy. Instytucje rzecznicze, społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka wobec współczesnych wyzwań”
https://www.hfhr.pl/konferencja-prawa-czlowieka-wobec-wspolczesnych-wyzwan/


Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie to nie jest miejsce dla osób ze stwierdzoną schizofrenią – opinia amicus curiae HFPC
https://www.hfhr.pl/kozzd-to-nie-miejsce-dla-osob-ze-schizofrenia-opinia-hfpc/


Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie projektu ustawy o legalności działania organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 r.
https://www.hfhr.pl/stanowisko-hfpc-wslegalizacji-dzialania-samorzadow-wybory-kopertowe/


Doświadczenia osób, które opuściły Ukrainę w związku z agresją militarną Rosji. Rusza nowe badanie FRA i HFPC
https://www.hfhr.pl/ankieta-ukraina-fra-i-hfpc/Raport wizualny “Strefa ukrytej przemocy”. Rekonstrukcja 3D dokumentująca wywózki oraz łamanie praw człowieka na pograniczu polsko-białoruskim.
https://www.hfhr.pl/raport-wizualny-strefa-ukrytej-przemocy/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.