Skip to main content

Sąd oddalił zażalenia na zatrzymanie dziennikarzy zagranicznych mediów, którzy przypadkowo wjechali w strefę objętą stanem wyjątkowym
https://www.hfhr.pl/granica-zatrzymanie-dziennikarzy-zagranicznych-mediow/Eksperci ONZ uznają zatrzymanie białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasiewicza za arbitralne i żądają jego uwolnienia
https://www.hfhr.pl/onz-zatrzymanie-ramana-pratasiewicza-arbitralne/


Skarga (nad)zwyczajna. Środek przywrócenia sprawiedliwości czy zagrożenie dla praworządności? Kolejny raport HFPC poświęcony zmianom w wymiarze sprawiedliwości
https://www.hfhr.pl/skarga-nadzwyczajna/

Śmierć dziecka po nielegalnym wypchnięciu rodziny uchodźców przez granicę. Zapadł ważny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
https://www.hfhr.pl/smierc-dziecka-po-nielegalnym-wypchnieciu-rodziny-uchodzcow-przez-granice/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.