quitter.pl


Wystąpienie HFPC do Komitetu Ministrów Rady Europy: tryb pouczeń stron w postępowaniu cywilnym wciąż nieskuteczny
https://www.hfhr.pl/wystapienie-hfpc-do-komitetu-ministrow-rady-europy-tryb-pouczen-stron-w-postepowaniu-cywilnym-wciaz-nieskuteczny/


Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystąpiła do postępowania w sprawie dostępu do kodu źródłowego System Losowego Przydziału Spraw
https://www.hfhr.pl/helsinska-fundacja-praw-czlowieka-przystapila-do-postepowania-w-sprawie-dostepu-do-kodu-zrodlowego-system-losowego-przydzialu-spraw/

ETPC wstrzymał deportację cudzoziemca z Polski do Tadżykistanu. Sprawę zbada sąd administracyjny
https://www.hfhr.pl/etpc-wstrzymal-deportacje-cudzoziemca-z-polski-do-tadzykistanu-sprawe-zbada-sad-administracyjny/

Wspólne stanowisko organizacji społecznych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w walce z koronawirusem
https://www.hfhr.pl/wspolny-apel-organizacji-spolecznych-w-sprawie-projektu-nowelizacji-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-walce-z-koronawirusem/

Opiekunce osoby z niepełnosprawnością przyznano świadczenie pielęgnacyjne pomimo ustalonego prawa do emerytury
https://www.hfhr.pl/swiadczenie_dla_opiekuna_osoby_z_niepelnosprawnoscia/

newer older

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.