quitter.pl

Amicus curiae: osiągnięcia, perspektywy, wyzwania
http://www.hfhr.pl/amicuscuriae/

Sygnaliści czekają na ochronę – apel organizacji społecznych o poparcie ustawy o ochronie sygnalistów
http://www.hfhr.pl/sygnalisci-czekaja-na-ochrone-apel-organizacji-spolecznych-o-poparcie-ustawy-o-ochronie-sygnalistow/


Wizyta studyjna obrończyń praw człowieka z Tadżykisatnu i Uzbekistanu w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
http://www.hfhr.pl/wizyta-studyjna-obronczyn-praw-czlowieka-z-tadzykisatnu-i-uzbekistanu-w-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka/


Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie odpowiada na interwencję HFPC w sprawie śmierci 37-letniego mężczyzny
http://www.hfhr.pl/komenda-wojewodzka-policji-w-olsztynie-odpowiada-na-interwencje-hfpc-w-sprawie-smierci-37-letniego-mezczyzny/


Later posts Earlier posts

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.