Skip to main content

Wyrok ETPC – udział „sędziów grudniowych” w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego stanowi naruszenie art. 6 § 1 Konwencji
https://www.hfhr.pl/wyrok-etpc-xero-flor/

Tymczasowe aresztowanie pomimo poważnego stanu zdrowia i utrudnianie dostępu do adwokata. Zmiana środka zapobiegawczego możliwa dzięki opinii HFPC
https://www.hfhr.pl/tymczasowe-aresztowanie-pomimo-powaznego-stanu-zdrowia-i-utrudnianie-dostepu-do-adwokata/
This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.