Skip to main content

WSA w Warszawie: nieuzasadnione utajnienie postanowienia Prezydenta RP w sprawie użycia wojska do pomocy SG na granicy polsko-białoruskiej
https://www.hfhr.pl/wsa-uchyla-decyzje-o-utajnieniu/


ETPC wydał wyrok w sprawie przewlekłości w postępowaniach dotyczących obniżenia emerytur i rent byłych funkcjonariuszy służb mundurowych
https://www.hfhr.pl/etpc-obnizenie-emerytur-i-rent-bylych-funkcjonariuszy-sluzb-mundurowych/

„Gdzie prawo nie sięga” – 11 miesięcy kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskim pograniczu w raporcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
https://www.hfhr.pl/gdzie-prawo-nie-siega/
Wojna hybrydowa, ksenofobia i rosyjskie trolle. Publikacja raportu „Granice nienawiści” na temat mowy nienawiści dotyczącej kryzysu na granicy polsko-białoruskiej oraz migracji wojennej z Ukrainy
https://www.hfhr.pl/granice-nienawisci/
This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.