Skip to main content
„Być albo nie być” – pracowniczki i pracownicy polskich instytucji artystycznych wobec zagrożenia mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnym”. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
https://www.hfhr.pl/byc-albo-nie-byc-pracowniczki-i-pracownicy-polskich-instytucji-artystycznych-wobec-zagrozenia-mobbingiem-molestowaniem-i-molestowaniem-seksualnym-raport-helsinsk/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.