Skip to main content


Marta Romańska: Neoizba dyscyplinarna i prowadzenie testów bezstronności przez osoby, których sytuacja prawna jest identyczna z sytuacją osób podlegających testowi, nie rozwiązuje problemu wykonania orzeczeń TUSE i ETPCz
https://konstytucyjny.pl/marta-romanska-neoizba-dyscyplinarna-i-prowadzenie-testow-bezstronnosci-przez-osoby-ktorych-sytuacja-prawna-jest-identyczna-z-sytuacja-osob-podlegajacych-testowi-nie-rozwiazuje-problemu-wykonania-o/


Treść postanowienia sądu w Hajnówce stwierdzającego niezasadność, nielegalność i nieprawidłowość zatrzymania cudzoziemców przez Straż Graniczną
https://konstytucyjny.pl/tresc-postanowienia-sadu-w-hajnowce-stwierdzajacego-niezasadnosc-nielegalnosc-i-nieprawidlowosc-zatrzymania-cudzoziemcow-przez-straz-graniczna/
Komitetu Nauk Prawnych PAN o rozstrzygnięciu TK z 7.10.2021 r.: wadliwe formalne, ignoruje stan prawny i wiedzę prawniczą, usiłuje legalizować bezprawne ingerencje w ustrój sądów
https://konstytucyjny.pl/komitetu-nauk-prawnych-pan-o-rozstrzygnieciu-tk-z-7-10-2021-r-wadliwe-formalne-ignoruje-stan-prawny-i-wiedze-prawnicza-i-usiluje-legalizowac-bezprawne-ingerencje-w-ustroj-sadow/This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.