Skip to main contentLeder: Byliśmy ostentacyjnie dobrzy dla Ukraińców, by ratować nasze własne mniemanie o sobie, zszargane konfliktem politycznym ostatnich lat
https://krytykapolityczna.pl/kraj/jakub-majmurek-andrzej-leder-uchodzcy-z-ukrainy-mobilizacja-spoleczna/


Nigdy nie interesowała jej Polska sukcesu. Ale czy w ogóle Polska ją interesuje? [O książce Magdaleny Okraski]
https://krytykapolityczna.pl/kultura/nie-ma-nie-bedzie-magdalena-okraska-ksiazka-recenzja/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.